'ndìr


'ndìr
equino infecondo, sterile, castrato, ("intero").

Dizionario Materano. 2014.

  • NDIR — Non dispersive infrared spectroscopy (Academic & Science » Electronics) …   Abbreviations dictionary

  • NDIR — nondispersive infrared analyzer …   Medical dictionary

  • NDIR — • nondispersive infrared analyzer …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • NDIR — engin. abbr. Non Dispersive Infrared (Analyzers) …   United dictionary of abbreviations and acronyms

  • NDIR analyzer — A non dispersive infrared analyzer, used for analyzing concentrations of carbon monoxide and carbon dioxide in an exhaust gas sample …   Dictionary of automotive terms

  • təndir — is. Çörək yapmaq üçün gildən düzəldilən konusşəkilli, üstü kəsik, yerə qoyulub ətrafı səki kimi tikilən və ya yerə basdırılan iri kürə. Təndirdə çörək yapmaq. Təndir çörəyi (təndirdə bişmiş yastı çörək). – <Adil:> Təndirdən yenicə çıxmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəndir — sif. dan. Yavan, yağsız (çox zaman «şəndir şündür» şəklində işlənir). Şəndir ət. – Fəqir füqəra, əlsiz ayaqsızlar, yoxsullar, dilənçilər gəlib, sədəqə istədikdə min cür danlaqdan sonra, ağalar qoyunun sürsümük və şəndir şündüründən verib rədd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həndir-hamar — I (Kürdəmir, Salyan) çala çuxur. – Yollar həndir hamardı, maşınnar çətin işdi:r (Kürdəmir) II (Salyan) inadkar, tərs, sözə baxmayan. – Həndir hamar adamnan dolammağ uzun işdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təndirəsər — (Ordubad, Şahbuz) təndirxana. – Təndirəsərimizdə çörəx’ bişirillər (Ordubad); – Təndirəsər çörəx’ yapbaxdan ötəri olar (Şahbuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kəndir — is. Kənaf və ya çətənə liflərindən hazırlanan yoğun, ya nazik ip, ümumiyyətlə, ip. Tay kəndiri yoğun olar, çarıq kəndiri nazik. (Məsəl). <Ayı balalarının> boyunlarına kəndir bağlayıb kəndə gətirirdilər. A. Ş.. <Murad:> Canım, . . bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.